A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Der bliver flere og flere selvstændige på det moderne arbejdsmarked. AkademikerPension har en særlig løsning til denne gruppe.

Når du er selvstændig, er det vigtigt, at du tænker over, hvor pengene skal komme fra, når du en dag går på pension.

De fleste af vores medlemmer er ansat på fælles offentlig overenskomst, men har du tanker om at blive selvstændig – eller er du det allerede - kan du etablere en individuel pensionsordning hos os på samme fordelagtige vilkår som for øvrige medlemmer.

Det betyder, at du som selvstændig bliver medejer af pensionskassen og får forsikringer til kostpris, lave omkostninger, gode afkast og bliver en del af medlemsdemokratiet. Selvstændige kan frit sammensætte deres pensionsordning blandt vores produkter.

Virksomhedsaftale

Selvstændige, der når folkepensionsalderen, har ret til folkepension på lige fod med alle andre. Men har du ikke sparet op til pension undervejs i arbejdslivet, risikerer du, at der bliver stor forskel mellem det, du har tjent, mens du arbejdede, og din indtægt som pensionist.

Mange selvstændige vælger at spare op i deres virksomhed, men det er ikke altid den bedste vej til en tryg alderdom. Derfor kan det være en god idé at tage en snak med en pensionsrådgiver og lave en virksomhedsaftale.

Kontakt os

Telefon: +45 3915 0102 
E-mail: medlem@akademikerpension.dk

De unikke medlemsfordele

AkademikerPension er en medlemsejet pensionskasse. Det betyder, at alt overskud tilhører medlemmerne. Vores pensionskasse er for alle akademikere, der ønsker ansvarlige investeringer, pension og forsikring til kostpris samt skræddersyede produkter.