A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Som medlem i AkademikerPension bliver du en del af et fælleskab, der sammen ejer pensionskassen. Det giver dig som medlem en række fordele: 

  • Afkast går direkte til dig og din pension - ikke til aktionærer.
  • Din pensionsopsparing vokser gennem ansvarlige og grønne investeringer.
  • Du betaler kun kostpris for dine forsikringer.
  • Du kan altid få gratis rådgivning.
  • Din pensionsordning er skræddersyet til akademikere.

En ansvarlig pensionskasse for alle akademikere

AkademikerPension er en medlemsejet pensionskasse for alle akademikere. Det betyder, at alt overskud tilhører medlemmerne.

Vores pensionskasse er for alle akademikere, som ønsker fokus på ansvarlige investeringer, pension og forsikring til kostpris samt produkter, der er skræddersyet dig som medlem.

Vi respekterer medlemsdemokratiet og inddrager medlemmerne aktivt i vores strategi og beslutninger.

Vores værditilbud er målrettet akademikere på et arbejdsmarked, der er i forandring, og som kalder på pensionsløsninger, der opfylder individuelle behov. Det kan AkademikerPension tilbyde.

Bliv medlem

Hvis du ikke allerede er medlem, kan du blive det, hvis du har en akademisk uddannelse på minimum bachelorniveau.

Hos AkademikerPension får du nogle helt unikke fordele, der er skræddersyet til akademikere.

Afkast og ansvarlighed går hånd i hånd

Formålet med en pensionsopsparing er at sikre en tryg alderdom, hvor der er råd til at leve det liv, du gerne vil. En af de væsentligste faktorer for at have penge nok på kontoen som pensionist er et højt afkast. I AkademikerPension tror vi på, at et højt sagtens kan ske gennem ansvarlige investeringer.