A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Vi tilbyder flere forskellige muligheder for indbetaling af pensionsbidrag.

I AkademikerPension er alle pensionsordninger omfattet af reglerne i Pensionsbeskatningsloven, og vi indberetter derfor de samlede indbetalinger til SKAT. Som arbejdsgiver har du en række muligheder for at indbetale pensionsbidrag til os.

Er der spørgsmål til mulighederne for indbetaling, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 3915 3262.

Bluegarden

Hvis du benytter Bluegarden via blanketter, skal tilmeldingen ske ved at udfylde oprettelses-/ændringsbilag (Pensionsordning i Pensions-/Forsikringsselskab linje 07 + 08). Blanketten hedder DA02, og den den rekvireres direkte hos Bluegarden.

Hvis du benytter Bluegarden digitalt, kan du ændre din indbetaling direkte i menupunktet Pensionsordning, feltet Pensions-/Forsikringsselskab, under fanebladet Pension FO.

PBS-nummer: 01234706
Kundenummer: ansattes CPR-nummer (alle 10 cifre uden bindestreg)

DanLøn

Anvender du DanLøn, skal indberetningen ske på følgende måde:

  • Vælg Lønberegning
  • Vælg Pension
  • Vælg AkademikerPension ud for Pension 3
  • KundeID(3) indtastes med CPR-nummer

Eget lønsystem eller lønservicebureau

Anvender du et lønsystem på egen it-platform eller et lønservicebureau, kan pensionsbidragene og de tilhørende indberetninger også blive overført til os via OverførselsService (Mastercard).

Det kræver, at lønsystemet er tilrettet, så de nødvendige informationer bliver overført samtidig med betalingen. Kontakt Mastercard eller se mere på www.mastercard.com

PBS-nummer: 01234706

Kundenummer: ansattes CPR-nummer (alle 10 cifre uden bindestreg).

Manuel indberetning og betaling

Har du ikke mulighed for at benytte elektronisk overførsel, kan du overføre beløbet til vores bank ved at anvende følgende:

Registreringsnummer: 6802.

Kontonummer: ansattes CPR nummer (alle 10 cifre uden bindestreg).

Ekstra indbetaling

Hvis en ansat ønsker, at der via arbejdsgiveren skal blive overført en ekstraordinær indbetaling til os, kan dette ske via vores bank. Kontakt os for at høre nærmere.

Husk at give os besked, hvis du laver en ekstra indbetaling. På den måde kan vi registrere indbetalingen korrekt.

Ved ekstra indbetaling skal den ansatte tage stilling til, hvilken ordning vedkommende ønsker: 

  • Livsvarig pension
  • Ratepension eller
  • Aldersopsparing

Læs mere om ordningerne

Hvis den ansatte ønsker forsikringsdækninger i forbindelse med indbetalingen, kan det være betinget af afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger. Husk at angive CPR-nummer.

Tilskrivning af renter

Jeres ansatte får tilskrevet rente til pensionsordningen hver måned. Vi tilskriver rente for indbetalingen, hvis pengene står på vores konto rettidigt. Det vil sige senest den første bankdag i måneden.

Kommer indbetalingen senere, betyder det, at vi først forrenter indbetalingen fra den 1. i måneden efter, at vi har modtaget beløbet.

Eksempel:

Hvis indbetalingen for oktober står på vores konto senest den første bankdag i november, bliver beløbet forrentet fra den første bankdag i november. Indbetalinger, der først står på vores konto efter den første bankdag, bliver forrentet fra måneden, efter vi har modtaget indbetalingen.

Er du ny i AkademikerPension?

Vi ønsker, at du får en god start på din pension hos os. Derfor har vi samlet tre gode råd til dig om pension.

I korte træk:

1) Start din pension i god tid.
2) Få overblik over din pension.
3) Tilpas din pension løbende.