A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

AkademikerPension afholdte elektronisk generalforsamling lørdag den 20. marts 2021 kl. 13.00. På grund af corona blev generalforsamlingen elektronisk og alle medlemmer kunne deltage via den elektroniske generalforsamlingsportal.


Spørgsmål til generalforsamlingen
Undervejs kunne medlemmer stille spørgsmål skriftligt via den elektroniske portal, hvor generalforsamlingen blev afholdt

Dagsorden for generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

  4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

  5. Fremlæggelse og godkendelse af lønpolitik

  6. Valg af revision

  7. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen

Alle medlemmer i AkademikerPension havde mulighed for at stille forslag til den årlige generalforsamling.

Du kan også læse om

Generalforsamlinger i AkademikerPension

Hvert år afholder vi generalforsamling, hvor du også kan stille forslag og give din stemme til kende, ligesom vi årligt inviterer til dialogmøder.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.