A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

I AkademikerPension og tilhørende datterselskaber er vi som dataansvarlige forpligtet til og interesseret i at beskytte de oplysninger, vi har om dig. Her kan du læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger.  Vi er forpligtet efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven til at orientere dig om vores anvendelse af dine personoplysninger.  Fx kan du læse, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver og på anden vis håndterer personoplysninger.

Personoplysninger er oplysninger om dig eller oplysninger, der kan bruges til at identificere dig. Det kan fx være navn, adresse, telefonnummer eller cpr.nr., men også andre unikke karakteristika som en IP-adresse på din computer. Informationen er inddelt i forskellige faner, så du får de oplysninger som vedrører dig på den nemmeste måde.

Hent privatlivspolitik

Download english version of privacy policy

Opdateret 5. november 2020.

Dataansvarlig

AkademikerPension
Smakkedalen 8
2820 Gentofte
CVR.nr.: 20766816
Tlf.: +45 3915 0102

Kontaktoplysninger på vores DPO (Data Protection Officer):
Janni Ottogreen Sejrbo
dpo@akademikerpension.dk