A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

I henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er AkademikerPension ligesom andre pensionsselskaber forpligtet til at bekæmpe hvidvask og finansiering af terrorisme. For at sikre, at pensionskassen ikke bliver misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering, stiller loven krav til vores kendskab til medlemmerne og deres formueforhold.

AkademikerPension har derfor bl.a. særlig fokus og stiller øgede kontrolkrav til:

  • medlemmer, der indbetaler store ekstraordinære indskud.
  • medlemmer, der genkøber deres ordninger.
  • medlemmer, der indbetaler på en §53a ordning.
  • modtagere af pension, som er bosiddende i udlandet, Grønland eller på Færøerne.

De øget kontrolkrav omfatter også medlemmer, som efter lovens forstand kan betragtes som Politisk Eksponerede Personer (PEP).

I ovennævnte situationer kan medlemmerne derfor opleve, at der bliver stillet øgede krav til legitimation, og at vi kan spørge ind til konkrete omstændigheder, samt kræve dokumentation. Alle oplysninger bliver naturligvis behandlet fortroligt.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.