A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Kontorente 2023

Hvis du er på gennemsnitsrente, bliver din opsparing forrentet med en fast kontorente, som er fastsat af bestyrelsen. Kontorenten er i 2023 på 4,5 procent. Din pensionsudbetaling bliver beregnet ud fra både din egen opsparing og din andel af de fælles reserver. Kontorenten justeres derfor også hen over årene for at sikre en stabil udvikling i pensionsydelsen.


AkademikerPension med i ny vindmøllepark

Gennem en investeringsfond, vi er en del af sammen med Copenhagen Infrastructure Partners, skal vi i 2025 opføre en vindmøllepark ud for Taiwans vestkyst. Vindkapaciteten bliver hele 500-600 MW, hvilket svarer til at kunne forsyne cirka 400.000 danske husstande om året. Vi investerer cirka 670 millioner kroner i projektet.

"Det her er på flere områder en investering lige efter vores ønske. Den passer til vores grønne profil og ligger desuden i Asien, som mange steder virkelig har brug for grønne alternativer" Jens Munch Holst, administrerende direktør i AkademikerPension

Fossilt frasalg er afsluttet

I februar 2022 offentliggjorde AkademikerPension, at vi ville frasælge vores fossile obligationer inden årets udgang. I alt var der tale om obligationer for to milliarder kroner. Status er, at vi kom i mål med frasalget inden årsskiftet, og at frasalget har bidraget til et markant fald i vores porteføljes CO2-aftryk.


Fire webinarer i 2023

I 2023 kan du deltage i fire webinarer, hvor vi vender aktuelle emner. De fire webinarer erstatter de tidligere fysiske dialogmøder. Emnerne bliver inden for afkast, ansvarlighed og pension. De præcise datoer med dagsorden følger her på vores hjemmeside og i vores månedsmail.


Nyt bestyrelsesmedlem

Fra januar 2023 er Dansk Psykolog Forenings formand, Eva Secher Mathiasen, indtrådt i AkademikerPensions bestyrelse. Hun erstatter næstformand Dea Seidenfaden. Du kan se alle ti bestyrelsesmedlemmer her.


Pensionsvolapyk forklaret: Dine nærmeste

Pension kan være svært at forstå med mange indviklede ord og begreber. Vi sætter i hvert nummer af Apropos fokus på et nyt ord og forklarer denne gang dine nærmeste.

Som medlem i AkademikerPension kan du have forsikringer, der bliver udbetalt som et engangsbeløb ved din død. Har du ikke selv valgt, hvem pengene skal gå til, udbetaler vi dine penge til de personer, der i juridisk forstand er tættest på dig og er defineret som dine nærmeste.

De personer er i nævnte rækkefølge:

  • Din ægtefælle/registrerede partner.
  • Din samlever, hvis I har børn sammen eller har levet sammen i mindst to år.
  • Dine børn, adoptivbørn, børnebørn osv. (livsarvinger)
  • De arvinger, som fremgår af dit testamente.
  • De arvinger, der har ret til pengene i henhold til arveloven.