A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Siden 2019 har vi reduceret udledningerne fra vores portefølje med 42 procent.

I 2020 satte AkademikerPension et ambitiøst CO2-reduktionsmål for aktier og virksomhedsobligationer (scope 1+2) på minus-26,8 procent i 2025 sammenlignet med udledningerne i 2019. Sidenhen blev direkte ejede ejendomme tilføjet til målsætningen.

Men allerede nu er målsætningen nået, da reduktionen på scope 1+2 i perioden 2019-2022 er på 42 procent, selv om vi også tæller udledningerne fra infrastruktur og private equity med, der er steget i samme periode.

Reduktionen er langt overvejende sket via vores fossile frasalg og desværre i langt mindre grad, fordi de underliggende selskaber selv har nedbragt deres CO2-udslip. Så selvom det kan ses som udtryk for, at vi har reduceret vores fossile afkastrisici i porteføljen, er det desværre langt fra et tegn på, at verden er på rette kurs. Fremadrettet vil vores udledninger i højere grad flugte med hastigheden i den grønne omstilling, og den går desværre fortsat for langsomt.

”Det er dog stadig tilfredsstillende, at vi allerede nu har nået målsætningen og mere til. Det viser, at vi tager den grønne omstilling og Paris-aftalens mål alvorligt, og jeg håber, at vi kan inspirere andre til at forfølge lige så ambitiøse mål”, siger vores investeringsdirektør, Anders Schelde.

Billede af Anders Schelde
"Vi har en ambition om at være landets mest ansvarlige pensionskasse. Og med et overordnet mål om, at vores samlede portefølje skal være CO2-neutral senest i 2050, kan vi ikke hvile på laurbærrene" Anders Schelde, investeringsdirektør i AkademikerPension

Nye målsætninger på vej

Da målsætningen allerede er indfriet, har vi sat os for at lave en ny og endnu mere ambitiøs målsætning.

Det betyder, at vi tilføjer endnu flere typer af investeringer i puljen, som vi måler ud fra, og at vi i løbet af 2023 vil sætte et nyt ambitiøst mål for 2025 og/eller 2030.

Helt konkret kan vi lige nu lave CO2-regnskab på lidt over halvdelen af vores investeringsportefølje (58 procent), og planen er er, at vi i senest 2025 kan aflægge et fuldt CO2-regnskab.

”Vi har en ambition om at være landets mest ansvarlige pensionskasse. Og med et overordnet mål om, at vores samlede portefølje skal være CO2-neutral senest i 2050, kan vi ikke hvile på laurbærrene, hvilket vi med den nye målsætning så absolut heller ikke vil gøre”, lyder det fra investeringsdirektøren.

Scope 1, 2 og 3 forklaret

Scope 1, 2 og 3 er en standardiseret kategorisering af CO2-emissioner.

Scope 1: Direkte emissioner fra en virksomhed – for eksempel fra afbrænding af gas til opvarmning og benzin i biler.

Scope 2: Indirekte emissioner fra ekstern produktion af energi til virksomheden. Det vil typisk være elektricitet eller fjernvarme.

Scope 3: Andre indirekte emissioner, som skyldes virksomhedens aktiviteter, men kommer fra kilder, som den ikke selv ejer. Det kan være kilder i hele værdikæden – emissioner fra leverandører, fra flyrejser eller fra kunder, som anvender produktet.

Afkast og ansvarlighed går hånd i hånd

I AkademikerPension arbejder vi for at fremme den grønne omstilling og FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Siden 2016 haft en ambition om, at vores investeringspolitik skal understøtte Paris-aftalens målsætning for global opvarmning.