A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emne

  1. Tiltag for at modvirke hvidvask
  2. Ansvarlig gældsinddrivelse
  3. Transparens 
  4. Klimaforandringer

Mål

  1. Klarhed om sagernes omfang og placering af ansvar og passende tiltag til at hindre hvidvask og fejlbehæftet gældsinddrivelse i fremtiden.
  2. Styrket ansvarlighedskultur i banken og ærlig og transparent kommunikation om tiltag og status i forhold til bankens problemsager..
  3. Positionering af Danske Bank i forhold til klimadagsordenen.


Hvidvask
 

AkademikerPension har holdt en række møder med repræsentanter for Danske Banks tidligere og nuværende direktion og bestyrelse siden sagen om hvidvask i Estland kom frem. Den 7. juli 2018 indførte AkademikerPension et midlertidigt stop for nye investeringer i Danske Bank. Banken erkendte problemerne, og gennemførte omfattende tiltag for at undgå gentagelser, og på den baggrund valgte AkademikerPension at ophæve bankens karantæne d. 14. november 2018. 

AkademikerPension stemte og deltog sidenhen ved Danske Banks ekstraordinære generalforsamling d. 7. december 2018 og holdt møde med selskabets nye bestyrelsesformand og næstformand i marts 2019. Igen i juni 2019 tog AkademikerPension kontakt til Danske Bank på baggrund af nye oplysninger om en intern undersøgelse af Estland-sagen, der angiveligt blev stoppet i 2014. AkademikerPension har senest opfordret banken til at rapportere i flere detaljer om tiltagene til at modvirke hvidvask.

Ansvarlighed, gældsinddrivelse og transparens 

Da det kom frem, at Danske Bank i en længere årrække har inddrevet gæld på et forkert grundlag, rettede AkademikerPension henvendelse til direktionen og holdt møde med den administrerende direktør i oktober 2020 for at få en redegørelse. AkademikerPension understregede behovet for at få ryddet helt op i problemerne og samtidig være helt transparent i processen.

Klimaforandringer 

AkademikerPension var i dialog med Danske Bank i januar/februar 2022 om klimaforandringer om bankforretning. Danske bank har taget væsentlige skridt i retning af at indrette sin bankvirksomhed og investeringer efter målene i klimaaftalen fra Paris. Banken har gennemført en række analyser, har udviklet mål og strategi for udvalgte sektorer, og den rapporterer om samme.  

AkademikerPension talte i 2022 på Danske Banks generalforsamling. Vores tale til kan læses i sin helhed her 

AkademikerPension stemte blankt til klima-aktionærforslaget (pkt. 12) i år, men bebudede samtidig, at vi vil stemme for et lignende forslag næste år, hvis ikke banken forbedrer sin klimaplan inden næste års generalforsamling.  

Vi mener, at det ville være en god mulighed for Danske Bank at præsentere en samlet og tilgængelig klimaplan til vejledende afstemning på den næstkommende generalforsamling – dels som led i at få formel opbakning, dels for at positionere banken som det første danske selskab til at gøre det. Danske Bank vil kunne markere sin opbakning til den grønne omstilling. 

Opfølgning 

AkademikerPension fortsætter som kritisk, aktiv ejer i Danske Bank og følger bankens sager og tiltag tæt frem mod næste generalforsamling.