Vi frasælger fossile selskaber

Allerede i 2018 frasolgte vi aktier i kul og tjæresand. Senest i 2020 sælges alle aktier i olie.