A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emne

Vederlagspolitik.

Mål

Justering af den nuværende vederlagspolitik til en mere klar og tydelig politik med færre frihedsgrader.

Tiltag og udvikling

AkademikerPension var i forbindelse med generalforsamlingen 2020 i dialog med Matas’ ledelse vedrørende vederlagspolitikken. Vi havde en række forbehold, og vi kunne i udgangspunktet ikke støtte den fremlagte politik, der var meget bred i sin udformning. I forlængelse af dialogen lovede bestyrelsen på generalforsamlingen, at man frem til næste generalforsamling vil arbejde på en revision af den nuværende politik, så en ny kan blive fremlagt på næste års generalforsamling. Det initiativ vil AkademikerPension gerne støtte, og med udsigt til dialog om justering af politikken har vi valgt at give bestyrelsen vores stemme.

Opfølgning

AkademikerPension vil i perioden frem til generalforsamlingen 2021 indgå i dialog med bestyrelsen i Matas med henblik på konkretisering af vores ønsker til den kommende vederlagspolitik.