A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emne

Klima.

Mål

Styrke HSBC’s forretnings- og klimastrategi, så den flugter med Paris-aftalens mål om maksimalt 1,5 graders global opvarmning.

Tiltag og udvikling

Sammen med en række andre investorer fremlagde AkademikerPension i slutningen af 2020 et aktionærforslag til HSBC om at stoppe udlån til kulkraft. Efter længere forhandlinger i foråret 2021, blev vi enige med banken om et aktionærforslag som banken selv valgte at fremsætte. Dermed forpligtede HSBC sig til at iværksætte en plan for bankens udfasning af finansiering af fossile projekter, startende med termisk kul. 

Efter yderligere dialog om indholdet, udkom bankens plan for kuludfasning i december 2021. Selvom vi vurderede at planen er et væsentligt skridt i den rigtige retning, var der stadig en række svagheder i forhold til at understøtte målene i Paris-aftalen. Derfor fremsatte vi i foråret 2022 et nyt aktionærforslag sammen med en række investorer og i samarbejde med ShareAction.  

Igen valgte banken at opskalere dets klimaforpligtigelser efter dialog med investorerne. HSBC har indvilliget i at nedtrappe finansieringen af fossil energi i overensstemmelse med målet om maksimalt 1,5 graders temperaturstigning, samt at opdatere sine olie-, gas-og kulpolitikker inden udgangen af 2022. Det er endnu et skridt i den rigtige retning, men vi ønsker samtidig, at selskabet lukker nogle smuthuller i sin nuværende kulpolitik og stopper finansiering af nye kul, olie og gas- projekter.

Opfølgning

Vi vil løbende følge op med HSBC sammen med andre investorer, og ser frem til opdatering af selskabets planer og politikker inden udgangen af 2022.