A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Vi er en aktiv investor

Dialoger med selskaber og stemmeafgivelser på deres generalforsamlinger er nogle af vores vigtigste værktøjer til at påvirke til større ansvarlighed.

Vores mål med at gå i dialog og afgive stemmer på generalforsamlingerne er at skabe positive forandringer, så værdien af vores investeringer kan udvikle sig bedst muligt – også på lang sigt.

Vi mener, at det er den mest ansvarlige måde at agere på som investor, også selvom resultaterne sjældent ses med det samme, fordi proces sen kan være lang og tidskrævende. Akademiker Pension tager gerne det lange seje træk, da vi mener, at det giver mest værdi for både selskab, os som investor og for samfundet.

Vi er i dialog med over 400 selskaber om året.

Dialogen med danske selskaber står vi selv for, fordi vi har indgående kendskab til det danske marked, selskaberne og de danske forhold.

I starten af året sender vi selskaberne et årsbrev, hvor gør vi det klart, hvad de kan forvente fra os, når det kommer til afstemninger på deres generalforsamlinger. Vi fremsætter også selv aktionærforlag og holder taler på generalforsamlingerne som en del af vores aktive ejerskab.

Internationale dialoger prioriterer vi så vidt muligt også at køre på egen hånd.

For at øge effektiviteten og opnå den størst mulige gennemslagskraft har vi dog indgået samarbejder med andre investorer og specialisterne fra EOS at Federated Hermes om at føre en lang række af dialogerne på vores udenlandske investeringer.

Eksempler på dialoger

Afsluttede dialoger