A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Formålet med en pensionsopsparing er at sikre en tryg alderdom, hvor der er råd til at leve det liv, du gerne vil. En af de væsentligste faktorer for at have penge nok på kontoen som pensionist er et godt langsigtet afkast.

Samlet afkast i 2023

Opdateret den

Afkast

7,6% siden 2009

Det nytter ikke noget, at få et afkast på 20 procent det ene år, hvis det næste år giver et negativt afkast på samme 20 procent. Derfor investerer vi dine penge med afsæt i en robust strategi med risikospredning, så vi sikrer et godt afkast år efter år.

I AkademikerPension har vores medlemmer fra 2009 til 2022 fået et gennemsnitligt årligt afkast på 7,6 procent. Størrelsen på depotet i løbet af de seneste 13 år er altså mere end fordoblet alene via afkastet.

Afkast og ansvarlighed går hånd i hånd

I AkademikerPension skal ansvarlighed forstås bredt, da vores samlede værditilbud både tager ansvar for den enkelte og for samfundet som helhed.

Vi investerer dine penge efter en lang række retningslinjer, der tager hensyn til klima, miljø, sundhed, menneskerettigheder, god selskabsledelse og meget andet samtidig med, at vi stiler mod det bedste afkast i branchen.

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_Content_ContentButton_cshtml.<RenderFrontEnd>b__0_0(TextWriter __razor_helper_writer) in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\Content\ContentButton.cshtml:line 9
  at System.Web.WebPages.HelperResult.WriteTo(TextWriter writer)
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.Write(HelperResult result)
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_Content_ContentButton_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\Content\ContentButton.cshtml:line 4
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20

2/3 af din pension kommer fra afkast

Som medlem sætter du hver måned en del af din løn ind på din pensionsopsparing, men det er langt fra det, der giver den høje pensionsudbetaling i den sidste ende. Vores høje afkast sikrer nemlig, at dine penge vokser hvert eneste år.

Data fra diagram
Afkast 67%
Egen indbetaling 33%

Som medlem sætter du hver måned en del af din løn ind på din pensionsopsparing, men det er langt fra det, der giver den høje pensionsudbetaling i den sidste ende. Vores høje afkast sikrer nemlig, at dine penge vokser hvert eneste år.

Tidligere års afkast før skat

Her kan du se, hvordan vores afkast har udviklet sig gennem tiden.

Din browser understøtter desværre ikke visningen af denne graf
Data fra diagram

Afkast måned for måned

Din browser understøtter desværre ikke visningen af denne graf
Data fra diagram