A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Risiko er nødvendig for at få afkast

Alle medlemmer af AkademikerPension på markedsrente har deres pensionsopsparing investeret i den samme investeringsportefølje med samme risikoprofil. Det gælder uanset om, man er ny på arbejdsmarkedet eller på vej på pension.

Vi investerer din opsparing i værdipapirer, for eksempel obligationer, aktier, ejendomme m.m. Det gør vi for at få din opsparing til at vokse, så du kan få mest muligt udbetalt, når du skal på pension. Når man investerer i værdipapirer, kan værdien af opsparingen svinge op og ned fra år til år. Det kaldes investeringsrisiko.

For at gøre det nemmere for dig at forstå og sammenligne risikoen på din pensionsopsparing, bliver alle pensionsprodukter mærket med et risikotal mellem 1,0 og 6,0:

• Risikotallene mellem 5,1 og 6,0 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
• Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der være mindre udsving.

Se information om risikoen, hvis du har din pensionsopsparing på markedsrente. På siden kan du også sammenligne risikoen med produkter i andre selskaber og med den gennemsnitlige risiko for lignende produkter.

Fælles risikoprofil

I AkademikerPension er risikotallet ens for alle medlemmer. Denne tilgang deler AkademikerPension med en lang række andre arbejdsmarkedspensioner, da vi har vurderet at det giver de mest stabile pensionsudbetalinger.

Som medlem får du glæde af højrisikoaktiverne, når dit depot er størst. Dette adskiller sig fra et traditionelt markedsrenteprodukt, hvor man har en lav risiko, mens depotet er størst.

Fordeling af investeringer

Godt halvdelen af vores samlede portefølje er forholdsvis sikre investeringer som eksempelvis danske realkreditobligationer, mens den anden halvdel er investeret i aktiver med højere risiko og højere afkastpotentiale, eksempelvis børsnoterede aktier.