A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Alle medlemmer af AkademikerPension har deres pensionsopsparing investeret i den samme investeringsportefølje med samme risikoprofil. Det gælder uanset om, man er ny på arbejdsmarkedet eller på vej på pension.

Vi investerer din opsparing i værdipapirer, obligationer, aktier, ejendomme med videre. Det gør vi for at få din opsparing til at vokse, så du kan få mest muligt udbetalt, når du skal på pension.

Når man investerer i værdipapirer, kan værdien af opsparingen svinge op og ned fra år til år. Det kaldes investeringsrisiko.

Se risikoen på din pensionsopsparing

For at gøre det nemmere for dig at forstå og sammenligne risikoen på din pensionsopsparing, bliver alle pensionsprodukter ”mærket” med et risikotal mellem 1,0 og 5,9: 

  • Risikotal mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
  • Risikotal mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der være mindre udsving.

Herunder kan du se en oversættelse risikotallet, der viser, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år.

Risikotal ligger på 2,5. Figuren viser at fra en skala fra 1 til 5,9, så ligger risiko-tallet hos AkademikerPension på 2,5.

 

Se oversættelse af risikotallet

Sammenlign risikoen på din pensionsopsparing med gennemsnittet her

Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Fælles risikoprofil

I AkademikerPension er risikotallet ens for alle medlemmer. Denne tilgang deler AkademikerPension med en lang række andre arbejdsmarkedspensioner, da vi har vurderet at det giver de mest stabile pensionsudbetalinger. Som medlem får du glæde af højrisikoaktiverne, når dit depot er størst. Dette adskiller sig fra et traditionelt markedsrenteprodukt, hvor man har en lav risiko, mens depotet er størst.

Hvis du har 5 år eller mere til pensionering, svarer risikotallet til, at din risiko er lav risiko. Fra du har fire år eller mindre til pensionering og efter pensionering, svarer risikotallet til, at din risiko er mellem risiko.

Se metodebeskrivelse for opgørelse af risikomærkningen →

Fordeling af investeringer

Godt halvdelen af vores samlede portefølje er forholdsvis sikre investeringer som eksempelvis danske realkreditobligationer, mens den anden halvdel er investeret i aktiver med højere risiko og højere afkastpotentiale, eksempelvis børsnoterede aktier.