Risikotal

I AkademikerPension er risikotallet ens for alle medlemmer, da vi investerer alle medlemmers pensioner i den samme fælles portefølje, uanset om de er på markedsrente eller gennemsnitsrente.