A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

AkademikerPension har investeret i private equity (unoterede aktier) i mange år og tilgår markedet via eksterne samarbejdspartnere, der har specialiseret sig inden for et særligt fokusområde. Pensionskassen foretager ikke selv investeringerne direkte, da det vil kræve et uforholdsmæssigt stort antal medarbejdere at følge det omfangsrige marked. Investeringsteamet hos AkademikerPension står derimod for at udvælge de eksterne forvaltere, så porteføljen er tilpasset efter AkademikerPensions overordnede markedsforventninger og den ønskede risikoprofil.

Kapitalfondene i AkademikerPensions portefølje har som oftest ejermajoritet i de underliggende porteføljeselskaber og udnytter denne kontrol aktivt til at skabe værdi gennem implementering af operationelle og strategiske forbedringer af de ejede selskaber. AkademikerPension ønsker ikke at investere i kapitalfonde, som alene bruger aggressiv finansiel låntagning eller aggressiv skatteoptimering til at skabe afkast.

Private equity er med til at give AkademikerPensions samlede investeringsunivers en spredning inden for både afkast og risiko, som ikke umiddelbart kan opnås via det børsnoterede aktiemarked. Geografisk er der fokus på Nordamerika og Vesteuropa.

Beholdningsoversigten

Beholdningsoversigten herunder viser en oversigt over investeringerne i aktivklassen. Kolonnen ’Startår’ viser,  hvilket år investeringen er foretaget. Kolonnen ’Investeret beløb (pct.)’ viser, hvor meget den enkelte investering udgør i forhold til det samlede investerede beløb i aktivklassen. Hvis ’Investeret beløb (pct.)’  er mindre end 0,05 procent, vises beholdningen som 0,0 procent. 

Beholdningsoversigten viser også lande og sektorfordelingen i aktivklassen. I landefordelingen indeholder kassen ’Uden for top 10’ de investeringer, som ligger uden for top 10, samt de investeringer, hvor eksponeringerne ikke kan klassificeres.

I sektorfordelingen indeholder ’Utilgængelig’ de investeringer, hvor eksponeringerne ikke kan klassificeres. Sektorfordelingen kan udvides til at vise undersektorer ved at trykke på +-symbolet.

Forvaltere

Valget af eksterne forvaltere følger en veldefineret, men kompliceret holistisk proces med adskillige komponenter.