A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

AkademikerPension investerer i infrastruktur for at generere et stabilt og forudsigeligt afkast over en længere investeringshorisont. Der er et ekstra fokus på områder, der bliver ønsket fremmet fra politisk side - for eksempel investeringer inden for vedvarende energi og bæredygtighed. AkademikerPension tilgår markedet via eksterne samarbejdspartnere og foretager således ikke selv investeringerne, da det vil kræve et uforholdsmæssigt stort antal medarbejdere at følge det omfangsrige marked. Geografisk er der fokus på Nordamerika og Vesteuropa.

Investeringer i infrastruktur har en lavere risikoprofil og typisk god likviditet, da selskaber eller projekter inden for infrastruktur kun i begrænset omfang er udsat for konkurrence og ofte udfører essentielle opgaver for det omkringliggende samfund. Der er gerne tale om selskaber med simple forretningsmodeller og begrænset teknologisk eller politisk risiko, hvor den primære værdiskabelse, udover det løbende afkast, sker gennem den eksterne forvalters arbejde med operationelle forbedringer og yderligere investeringer i vækst.

Beholdningsoversigten

Beholdningsoversigten herunder viser en oversigt over investeringerne i aktivklassen. Kolonnen ’Startår’ viser,  hvilket år investeringen er foretaget. Kolonnen ’Investeret beløb (pct.)’ viser, hvor meget den enkelte investering udgør i forhold til det samlede investerede beløb i aktivklassen. Hvis ’Investeret beløb (pct.)’  er mindre end 0,05 procent, vises beholdningen som 0,0 procent. 

Beholdningsoversigten viser også lande og sektorfordelingen i aktivklassen. I landefordelingen indeholder kassen ’Uden for top 10’ de investeringer, som ligger uden for top 10, samt de investeringer, hvor eksponeringerne ikke kan klassificeres.

I sektorfordelingen indeholder ’Utilgængelig’ de investeringer, hvor eksponeringerne ikke kan klassificeres. Sektorfordelingen kan udvides til at vise undersektorer ved at trykke på +-symbolet.

Forvaltere

Valget af eksterne forvaltere følger en veldefineret, men kompliceret holistisk proces med adskillige komponenter.