A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

AkademikerPension investerer i obligationer fra udviklings- og mellemindkomstlande, også kaldet emerging markets. Der er primært tale om statsobligationer, men også obligationer fra statsejede virksomheder.

Beholdningsoversigten

Kolonnen 'CO2 tons' i beholdningsoversigten herunder viser CO2-udledningen (scope 1+2) fra den enkelte investering i forhold til AkademikerPensions andel af selskabet.

Forvaltere

Valget af eksterne forvaltere følger en veldefineret, men kompliceret holistisk proces med adskillige komponenter.