A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Som aktivklasse giver aktier et medejerskab i selskabernes overskud. Selskabernes evne til at generere overskud og betale udbytte til aktionærerne afhænger af en lang række forhold såsom den økonomiske udvikling i samfundet, teknologisk udvikling, branchemæssige forhold og ledelsernes evne til at styre virksomhederne. Alle disse forhold påvirker selskabernes nuværende og fremtidige økonomiske udvikling, som igen påvirker selskabernes aktiekurser på lang sigt.

Aktier har langsigtet givet høje afkast, men der kan opleves væsentlige udsving undervejs. Det høje afkast kompenserer for den relativt høje risiko sammenlignet med eksempelvis obligationer. AkademikerPension kan som langsigtet investor påtage sig risikoen for kortsigtede udsving i investeringskastet, og herigennem bruge aktier til at øge det forventede langsigtede investeringsafkast.  

AkademikerPension har en diversificeret global portefølje med cirka 1.500 aktier, investeret på tværs af lande og sektorer. Investeringerne på tværs af selskaber, lande og sektorer reducerer risikoen, da for eksempel forskellige lande kan opleve forskellig økonomisk udvikling, der afspejles i aktiekurserne.

Størstedelen af AkademikerPensions aktieinvesteringer udgøres af en global aktieallokering inklusiv Emerging Markets, men herudover har pensionskassen en separat allokering til danske aktier og til en klimapulje af investeringer, der spænder på tværs af aktiv klasserne. Til forvaltningen af aktieporteføljen benyttes en kombination af intern forvaltning og eksterne forvaltere.

Beholdningsoversigten

Kolonnen 'CO2 tons' i beholdningsoversigten herunder viser CO2-udledningen (scope 1+2+3) fra den enkelte investering i forhold til AkademikerPensions andel af selskabet.

Forvaltere

Valget af eksterne forvaltere følger en veldefineret, men kompliceret holistisk proces med adskillige komponenter.