A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

AkademikerPension investerer direkte i danske ejendomme, mens fondsbaserede investeringer sker gennem en række eksterne ejendomsforvaltere i udlandet.

Den direkte ejede danske ejendomsportefølje består af ejendomme med lav risiko i Storkøbenhavn. Her er fokus at skabe et stabilt løbende afkast primært drevet af lejevækst og den generelle udvikling på ejendomsmarkedet. Enkelte ejendomme i AkademikerPensions portefølje vil have et yderligere udviklings­potentiale, der vil blive evalueret med henblik på at maksimere porteføljens afkast.

Den indirekte ejede del af porteføljen har et tilsvarende langsigtet fokus, men hvor afkastet fra den direkte ejede del af porteføljen primært kommer fra et løbende afkast, vil afkastet fra den indirekte ejede portefølje i højere grad være baseret på kapitalgevinster ved salg.

Beholdningsoversigten

Beholdningsoversigten herunder viser en oversigt over investeringerne i aktivklassen. Kolonnen ’Startår’ viser,  hvilket år investeringen er foretaget. Kolonnen ’Investeret beløb (pct.)’ viser, hvor meget den enkelte investering udgør i forhold til det samlede investerede beløb i aktivklassen. Hvis ’Investeret beløb (pct.)’  er mindre end 0,05 procent, vises beholdningen som 0,0 procent.

Beholdningsoversigten viser også lande og sektorfordelingen i aktivklassen. Kassen ’Uden for top 10’ indeholder investeringer, som ligger uden for top 10, samt de investeringer, hvor eksponeringerne ikke kan klassificeres.

Forvaltere

Valget af eksterne forvaltere følger en veldefineret, men kompliceret holistisk proces med adskillige komponenter.