A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

  Aktuel fordeling Benchmark
Stats- og realkreditobligationer 26 % 28 %
     
Kreditobligationer 25 % 26 %
Investment grade obligationer
(læs mere)
4 % 5 %
High yield obligationer
(læs mere)
10 % 9 %
Emerging markets obligationer
(læs mere)
11 % 12 %
     
Aktier (læs mere) 33 % 30 %
Globale aktier 30 % 27 %
Emerging markets aktier 3 % 3 %
     
Alternative investeringer
og ejendomme (læs mere)
16 % 16 %
Unoterede aktier (private equity) 7 % 6 %
Infrastruktur (inkl. "grøn" infrastruktur) 5 % 6 %
Ejendomme 4 % 4 %
     
Total  100 % 100 %


Fordelingen er vist pr. 1. januar 2022