A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

I AkademikerPension investerer vi dine penge med afsæt i en velafprøvet strategi med risikospredning i porteføljen på tværs af lande, forskellige sektorer samt små og store selskaber med mere.

Vi investerer i børsnoterede aktier, virksomhedsobligationer, statsobligationer og en lang række andre investeringer, blandt andet unoterede investeringer i ny energi, ejendomme, infrastruktur og kapitalfonde. På den måde sikrer vi, at din pensionsopsparing vokser år efter år.

Alle medlemmer af AkademikerPension har deres pensionsopsparing investeret i den samme investeringsportefølje med samme risikoprofil. Det gælder uanset om, man er ung, ældre eller måske allerede er gået på pension.

Aktuel fordeling af vores investeringer

Data fra diagram
Aktier 24%
Kreditobligationer 29%
Stats- og realkreditobligationer 25%
Alternative investeringer og ejendomme 22%

Her investerer vi

Sammenligning med benchmark

AkademikerPension bruger benchmarks til systematisk at vurdere og undersøge, hvordan vores eksterne kapitalforvaltere og investeringer ligger i forhold til det øvrige marked.