Billede af afkast grafer

A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Din pensionsopsparing er med til at sikre dig en tryg alderdom, hvor der er råd til at leve det liv, du gerne vil. En af de væsentligste faktorer for at have penge nok på kontoen som pensionist er et stabilt afkast over mange år.

Selv om du hver måned sætter en del af din løn ind på din pensionsopsparing, er det langt fra det, der giver den høje pensionsudbetaling i sidste ende. Det, der for alvor får din pensionsopsparing til at vokse, er nemlig vores afkast. Faktisk kommer hele to tredjedele af din pension fra vores afkast.

Afkast

7,6% siden 2009

Vi spreder vores investeringer

Alle medlemmer af AkademikerPension har deres pensionsopsparing investeret i den samme investeringsportefølje med samme risikoprofil. Det gælder uanset om, man er ny på arbejdsmarkedet eller på vej på pension.

Vi investerer ud fra en investeringsstrategi, der er designet til at give et godt afkast uden at løbe en for stor risiko. Det gør vi blandt andet ved at investere på tværs af:

  • Lande
  • Forskellige sektorer 
  • Små og store selskaber
  • Investeringstyper

Afkast og ansvarlighed går hånd i hånd

I AkademikerPension tror vi på, at afkast og ansvarlighed gensidigt understøtter hinanden og det er vores helt konkrete erfaring, at det skal vi drage fordel af.